Outsource call center

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด
126/31 อาคารไทยศรี ชั้น 8 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600affinity solution logo Tel :  0-2841-5000
Website: www.affinity.co.th/services/
E-mail: info@affinity.co.th
รูปแบบการบริการ : ดำเนินการด้าน Call Center เต็มรูปแบบ

Outsourcing Contact Center Services (Outsource Call Center Service)

 • – Tele-Sales & Telemarketing Services
 • – Database Marketing / Campaign Management
 • – Data Entry / Data Cleansing Services /Data Mining
 • – Market Research / IVR Polling
 • – Patient Adherence Solution
 • – Order Processing Service
 • – Digital Marketing Services
 • – Facility Rental Services

บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด
1858/27-28 อาคารเนชั่น ชั้น 8 ถนน บางนาaffinity-ตราด
แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ 10260
Tel : 02-315-7500 , มือถือ 085-108-5588
Fax : 02-751-5577

รูปแบบการบริการ Call Center : 

 • – ผู้ให้บริการ Outsource Call Center Services ทั้ง Inbound และ Outbound
 • – Tele-Sales
 • – Tele-Survey
 • – Cleaning Data
 • – Consultant

 


บริษัท 3-RD จำกัด
3-RD Co., LTD.
222 อาคารวรวิทย์ ชั้น 14-16 ถ.สุริยวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel :  0-2353-6500
Fax :  0-2353-6501

รูปแบบการบริการ

 • – ดำเนินการด้าน Call Center เต็มรูปแบบ ผู้ให้บริการ Customer Care Center
 • – Telemarketing
 • – CRM Solution
 • – Direct Marketing
 • – Outsource Call Center

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด
CREATURELAB NETWORK SOLUTIONS CO., LTD.
Address: 357 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Telephone: 02-433-4333
Fax: 02-886-5881Website:  http://www.creaturelab.co.th
Email: info@creaturelab.co.th

รูปแบบการบริการ
รับออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ Call Center
ระบบ Cloud Call โซลูชันส์ ประหยัดค่าโทรศัพท์ Analog Gateway  VOIP Gateway
และระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย ประกอบด้วยกล้องวงจรปิดไอพี


บริษัท เอ-สแควร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
A-Square Network Co., Ltd
เลขที่ 388 ชั้น 12 บี อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-619-2330 Fax. 02-619-2296

  รูปแบบการบริการ

 • – ผู้ให้บริการ Customer Care Center
 • – Telemarketing
 • – CRM Solution
 • – Direct marketing
 • – Outsourcing Call Center

บริษัท โกซอฟท์ จำกัด
313 อาคารซีพี 1 ชั้น 26 ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพ 10500
Tel : 0-2677-9451
Fax : 0-2677-9400

รูปแบบการบริการ

 • – สามารถช่วยสร้างระบบสารสนเทศให้องค์กรของท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
 • – บริการศูนย์ข้อมูลเอาท์ซอร์ส
 • – โลจิสติกและคลังสินค้า
 • – โลจิสติกและคลังสินค้า
 • – บริการพัฒนาแอพพลิเคชัน
 • – บริการให้คำปรึกษาด้านไอที

 


บริษัท อินเทลลิเจนท์ ไดเร็ค มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลแทนซ์ จำกัด
2521/49 อาคาร Biztown ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Tel : 0-2792-6123
Fax : 0-2792-6198

รูปแบบการบริการ Call Center :

 • – ให้บริการ Outsource Call Center
 • – Telemarketing

บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด


บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด


บริษัท เอคอนเน็ค จำกัด


บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด


บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด


บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด


บริษัท ไอยมิตร จำกัด


บริษัท อินทีเกรท เอาท์ซอสซิ่ง จำกัด


บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด


บริษัท วันทูวัน คอนแทตส์ จำกัด


บริษัท พาวเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


บริษัท พีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด


บริษัท สยามเมอร์แคนไทล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


บริษัท สิเนธ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เทเลไดเร็ค เอเซีย จำกัด


บริษัท เทลทูเทล จำกัด


บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)


บริษัท เทเลอินเทล จำกัด