Update ความรู้ด้าน Contact Center, Design Thinking, Digital Marketing และ Trend ใหม่ๆ

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ ของ Thailand Contact Center


ตอบแชท call center, outsource

ตอบแชทอย่างไรให้ขายได้

หลักการโต้ตอบกับลูกค้า และการปิดแชทการขายอย่างไรให้ปัง EP. 1 หนึ่งในหน้าที่สำคัญของแชทเซ็นเตอร์คือ "การปิดการขาย" เพราะการปิดการขายนับว่าเป็นเรื่องปราบเซียนเลยก็ว่าได้ แล้วจะทำอย่างไรถึงจะสามารถปิดการขายได้? ...
Read More

5 ความเก่ง ที่ Call Center Agent ต้องมี

รู้หรือไม่...ว่ากว่าจะมาเป็นบริการ Call Center ที่พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยน้ำเสียงแสนใจเย็นที่เรารับสาย และโทรไปขอความช่วยเหลือนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดกันบ้างถึงจะรับมือกับลูกค้าได้ทุกประเภท! 📌 เก่งที่ ...
Read More

Standard Operation Procedures หรือ SOPs คืออะไร

Standard Operation Procedures (SOPs) คืออะไร ทำไมต้องมี SOPs SOPs คืออะไร ...
Read More
callcentertrend

7 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2021

เรามาดูกันนะคะ ว่าแนวโน้ม Contact Center ที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2021 มีอะไรกันบ้าง 1 ...
Read More

ทำไมต้องมีการการฝึกอบรม Soft Skill ใน Call Center

Soft Skill เป็นหนึ่งในพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รับสาย การคัดเลือกพนักงานเราไม่เลือกคนสวย และจะเลือกเสียงสวยแทน รวมถึงการทดสอบพนังานในทักษะการฟังและจับใจความ เรามาฝึกเรื่อง Soft ...
Read More

Customer Journey กับ Contact Center

Customer Journey เป็นเส้นทางเดินในวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่ก่อนเริ่มเป็นลูกค้า เริ่มสนใจในสินค้าและบริการ การค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้า การติดต่อในแต่ละ touch ...
Read More

Voice of Customer เสียงของลูกค้าสะท้อนอะไรบ้าง

Voice of Customer เสียงของลูกค้า เสียงของลูกค้ามีส่วนสำคัญที่จะสะท้อนถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ความรู้สึกที่รับรู้ต่อองค์กร ธุรกิจในปัจจุบันจึงต้อง มีการเปิดช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ...
Read More

Design Thinking คืออะไร?

Design Thinking เป็นการพัฒนาเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ มีการพูดถึงแนวความคิดนี้เริ่มต้นในปี 1950 และ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา Design ...
Read More

Contact Center ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการบริหารจัดการ

ในการบริหารงาน Contact Center มักพูดถึงตัวชี้วัดด้าน Performance ซึ่งเป็น output สุดท้ายของ ...
Read More

การควบคุมคุณภาพ Call Center

การควบคุมคุณภาพ Call Center, Contact Center คุณภาพการบริการของ Call Center ...
Read More

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสำคัญอย่างไร

คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกสุดของธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ Contact Center การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center จะรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการของพนักงาน ...
Read More

เปลี่ยนคำร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

การเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Call Center จำเป็นต้องใช้ทักษะในการทำงานที่หลากหลายทั้ง การพูด การฟัง การจับประเด็น หรือการนำเสนอขาย ...
Read More

การจัดกำลังคนสำหรับ Contact Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 2 )

สวัสดีคะ จากที่ได้สรุปไปแล้วการจัดกำลังคน เราจะเริ่มจากการ Forecast โดยเอาตัวเลขการติดต่อในอดีตมาวิเคราะห์ ซึ่งการมองตัวเลขพร้อมสิ่งที่มีผลกระทบต่อการติดต่อให้ออก ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งเลยนะคะ เรามาต่อในเรื่องที่เราต้องพิจารณาต่อใน เรื่องที่ ...
Read More

ระบบ CRM

การบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างเราและลูกค้าให้เป็นลูกค้าของเราที่ยั่งยืนตลอดไป(Customer Relationship Management หรือ CRM) CRM คือ ศาสตร์หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบหนึ่ง ...
Read More
callcalibration

การทำ Call Calibration

Call Calibration คือ การร่วมกันปรับความคิดเห็นเพื่อให้มีมุมมองในการทำงานที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยวิธีการของธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center นั้น ...
Read More

การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน

การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน ในการบริหาร call center รับมือลูกค้าร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล  ในการบริหาร call center ...
Read More
telesales, telesale, outbound, telemarketing

ตัวชี้วัดความสำเร็จงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

ตัวชี้วัดความสำเร็จงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ในโลกของงานขายทางโทรศัพท์ หลายคนคงคิดว่างานขาย ก็ต้องวัดผลจากเป้าหมายการขายก็เพียงพอ แต่ในการบริหารการขายทางโทรศัพท์ ยังมีปัจจัยประกอบอื่นๆ ที่เราต้องพิจารณาประกอบด้วยนะคะ ...
Read More

การจัดกำลังคนสำหรับ Call Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 3)

การจัดกำลังคนสำหรับ Call Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 3) สวัสดีคะ จากตอนที่ ...
Read More
Contact center กับ lifestyle

การพัฒนา Contact Center ให้เหมาะกับ Lifestyle คนยุคใหม่

การพัฒนา Contact Center ให้เหมาะกับ Lifestyle คนยุคใหม่ ในอดีตการขายโทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บไว้ในตู้โชว์ที่มีกุญแจล็อก ลูกค้าไม่กล้าที่จะไปบอกพนักงานขายเพื่อให้เปิดตู้โชว์และมาทดลองเล่นโทรศัพท์รุ่นที่กำลังสนใจ ...
Read More
5 ขั้นตอนลดการย้ายงาน

5 ขั้นตอน ลดอัตราการย้ายงานของ Contact Center

5 ขั้นตอน ลดอัตราการย้ายงานของ Contact Center ในงานบริการลูกค้า หรือ Customer ...
Read More
จ้าง call center, จ้าง outsource, บริษัท outsosurce call center, call center, จ้างคอลเซ็นเตอร์

10 เหตุผล ทำไมต้องจ้าง Outsource Call Center

10 เหตุผลว่าทำไมต้องจ้างบริษัท Outsource Call Center หลายๆ บริษัทอาจกำลังชั่งใจอยู่ว่า เราจะทำระบบ ...
Read More

28 คำศัพท์ทาง Call Center ที่ควรรู้

28 คำศัพท์ทาง Call Center ที่ควรรู้ ในการทำงานเกี่ยวกับ Call center ...
Read More

8 เทคนิคสำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

8 เทคนิคสำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นมากกว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ณ เวลานั้น แต่มันยังหมายถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ในระยะยาวอีกด้วย ถ้าหากมีลูกค้าตำหนิหรือไม่พอใจกับสินค้าและบริการของคุณ อย่าเพิ่งหมดความมั่นใจ ...
Read More

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software ...
Read More

ประโยชน์ของ Contact Center

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคล การบริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ความสามารถในการรองรับปริมาณลูกค้าจำนวนมาก มีความต้องการหลากหลายเป็นสิ่งที่จะต้องมีการจัดการ โดยเฉพาะบริการสอบถามข้อมูล หรือข้อข้องใจต่าง ๆ ...
Read More

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center หลายคนถ้าจำกันในในอดีต การขายโทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อกเป็นอย่างดี ...
Read More

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service สำหรับหลายๆ ท่าน ที่ต้องทำงานในด้านการบริการลูกค้า ...
Read More

ทำไมต้อง Outsource Call Center ทำเองไม่ได้เหรอ

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Outsourcing Call Center ...
Read More

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้ การทำวิจัยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ Poll ...
Read More

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า ตามกฏกติกาของรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกประเมินโดย SEPA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีเยี่ยม เสียงของลูกค้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญ โดยหลายรัฐวิสาหกิจได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐาน การจัดจ้างดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 ...
Read More

การเลือก Outsourcing Call Center (ตอนที่ 2)

การเลือก Outsourcing Call Center (ตอนที่ 2) การเลือก Outsourcing ...
Read More