หลักสูตรการวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพ ของการบริการทางโทรศัพท์

0ลงทะเบียน
download-icon
ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน


ชื่อบริษัท:
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก :
ที่อยู่:
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน: ตำแหน่ง:
มือถือ: E-mail:
โทรศัพท์: โทรสาร:


ชื่อ: นามสกุล:
ตำแหน่ง: อีเมล์:
โทร:
ชื่อ: นามสกุล:
ตำแหน่ง: อีเมล์:
โทร:
ชื่อ: นามสกุล:
ตำแหน่ง: อีเมล์:
โทร:

ชื่อบริษัท: ผู้ติดต่อ:
ที่อยู่:
อีเมล์: โทร:
แฟ็กซ์: