หลักสูตรกลยุทธ์การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ขอเชิญอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ (Strategic Contact Center Professional Management)
รายละเอียดของการอบรม (Course Outline)
ช่วงเช้า : 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อที่ 1: มุมมองเกี่ยวกับ Contact Center จากปัจจุบันสู่อนาคต
– ภาพรวมของ Contact Center และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Multi-Channel Contact Center
– Framework การบริหารจัดการ Contact Center
หัวข้อที่ 2: ขั้นตอนการบริการที่ประสบความสำเร็จ
– การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการ
– การควบคุมและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง process (change management)
หัวข้อที่ 3: การวัดและควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพของ Contact Center
– ตัวชี้วัดที่ใช้ (Metrics) ระดับ Contact Center
– การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์
ช่วงบ่าย : 13.00 – 16.30 น.
หัวข้อที่ 3: การวัดและควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพของ Contact Center (ต่อ)
– การวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Contact Center
หัวข้อที่ 4: การบริหารจัดการทีมงาน Contact Center
– การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม
– เทคนิคการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์
– การฝึกอบรม และประเมินผลงาน
– เทคนิคการบริหารทีมงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
สรุปการอบรม และ ตอบข้อซักถาม
3 Workshop Activities (3 กิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาด)
– การวิเคราะห์รายงานการวัดประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการของ Contact Center
– เทคนิคการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานของคุณ
– การออกแบบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (Training Roadmap)
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรม
– เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการ Contact Center อย่างมืออาชีพ
– รู้จักดัชนี (KPIs) ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์
เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน Contact Center ให้ประสบความสำเร็จ
– เรียนรู้เทคนิคในการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการของหน่วยงาน
Contact Center และเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาทีมงาน
– เรียนรู้เทคนิคการการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์
เหมาะสำหรับ :
– ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารหน่วยงาน Contact Center ทีมงานบริการลูกค้า และ ตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์
– ผู้จัดการหน่วยงาน Call Center (Manager)
– หัวหน้างาน Call Center (Supervisor)
– หัวหน้าทีม Call Center (Team Leader)
– เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ Quality Assurance)
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) และ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงาน Call Center
วิทยากร :
คุณกฤตาภร ณ นคร (อ. นก):
กรรมการผู้จัดการ: บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
ผู้ก่อตั้ง Website: www.callcentermaster.com
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image border_color=”grey” img_link_target=”_self” style=”vc_box_rounded” image=”2190″ img_link_large=”” img_size=”168×259″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]คุณกฤตาภรทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ และ Call Center มากกว่า 17 ปี
เธอมีประสบการณ์ในการบริหารบริษัท Outsource Call Center
ที่มีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดระบบการวัดคุณภาพ
และประสิทธิภาพการทำงานของ Call Center การกำหนด KPI
เพื่อวัดผลการทำงานของเจ้าหน้าที่
และการวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการลูกค้า อาทิ การจัดทำ staff
development plan การวางแผนการจัดอบรมพนักงาน
การจัดทำโปรแกรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”2208″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”517 × 202″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”2210″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”771 × 208″ link=”http://www.thailandcontactcenter.com/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ลงทะเบียน
download-icon
ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน

รายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรม (กรุณากรุณาระบุชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองการอบรม)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]