สัมมนาหลักสูตร Customer Experience & Journey

0

 

JULY + INFOGRAPHIC

Register

คอร์สสัมมนา หลักสูตร Customer Experience & Journey

หัวข้อในการสัมมนาหลักๆ ดังนี้
– Knowing basic science of customer experience
– Journey and touch points, develop key consideration list
– Action to manage customer-experience journeys
ผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมสัมมนา
– ผู้บริหาร Contact Center, Supervisor, Team Leader, Quality Controller, Trainer
– บริษัทที่ต้องการความรู้เพื่อที่จะทำ Customer Journey
วันเวลาที่จักสัมมนา
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.30 – 15.30 น. เริ่มลงทะเบียนหน้างานเวลา 13.00 น.
สถานที่และการเดินทาง
Knowledge room ของ Thailand Contact Center ชั้น 8 อาคารไทยศรี
เดินทางได้โดย BTS ลงสถานีกรุงธนบุรี ทางออก 2 จะถึงหน้าอาคารไทยศรีชั้นล่างจะเห็นเซเว่น
หรือ รถเมล์สาย 76, 84, 105, 120, 167, 172

อบรม Contact center, Call center, รับทำ Contact center, ระบบ CRM, ระบบ Contact center

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด

Affinity Solution Co.,Ltd.

InsureDD ประกันรถ ประกันรถยนต์

Thailandcontactcenter, call center outsourcing 02-819-4110