Tele Info Media PublicTele Info Media Public 
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 25-28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 0-2262-8888
Fax : 0-2262-8899
Website : www.teleinfomedia.net
รูปแบบการบริการ Call Center : 

  • ผู้ให้บริการ Outsource call center  Inbound & Outbound Call