Browsing: Voice of Customer

Knowledge
0

Voice of Customer เสียงของลูกค้าสะท้อนอะไรบ้าง

Voice of Customer เสียงของลูกค้า เสียงของลูกค้ามีส่วนสำคัญที่จะสะท้อนถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ความรู้สึกที่รับรู้ต่อองค์กร ธุรกิจในปัจจุบันจึงต้อง มีการเปิดช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า เพื่อได้สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผ่าน on-line หรือ off-line เสียงของลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่งยวด เพราะเป็นต้นน้ำด้านคุณภาพต่อการพัฒนาองค์กร…

Knowledge
0

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software House ส่วนใหญ่จึงมีทั้งนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analyst (BA) เข้ามาทำงานคู่กับนักวิเคราะห์ระบบหรือ System…

ไม่มีหมวดหมู่
0

Thailand Contact Center

Thailand Contact Center เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Call Center/Contact Center การพัฒนา Customer Relationship Management (CRM)/Customer Experience Management (CEM)…

Knowledge
0

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center หลายคนถ้าจำกันในในอดีต การขายโทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อกเป็นอย่างดี ลูกค้าไม่กล้าที่จะไปบอกพนักงานขายเพื่อให้เปิดตู้ที่เก็บและมาทดลองเล่นกัน Apple เป็นเจ้าแรกที่เปิด iStudio ที่ได้สร้าง concept ใหม่ในการที่มีโต๊ะที่เรียกว่า…

Knowledge
0

ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC)

Application สำหรับ Contact Center, Call Center และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC) Application สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าแต่ละองค์กร ตัวอย่างของช่องทาง…