Browsing: Outsource Contact Center

Knowledge
0

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service สำหรับหลายๆ ท่าน ที่ต้องทำงานในด้านการบริการลูกค้า การหาบุคลากรโดยเฉพาะเด็กๆ รุ่นใหม่ คงต้องมีการคัดสรรกันให้ดี เพราะงานในด้าน Customer Service ดูเหมือนง่าย…

Knowledge
0

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า ตามกฏกติกาของรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกประเมินโดย SEPA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีเยี่ยม เสียงของลูกค้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญ โดยหลายรัฐวิสาหกิจได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐาน การจัดจ้างดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 งาน ดังนี้ การจ้างบริษัทวิจัยตลาดทำ Web Application เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย…