Browsing: Outsource Call Center

Knowledge
0

การควบคุมคุณภาพ Call Center

การควบคุมคุณภาพ Call Center, Contact Center คุณภาพการบริการของ Call Center หรือ Contact Center นับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่เป็น Service Oriented การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ…

Knowledge จ้าง call center, จ้าง outsource, บริษัท outsosurce call center, call center, จ้างคอลเซ็นเตอร์
0

10 เหตุผล ทำไมต้องจ้าง Outsource Call Center

10 เหตุผลว่าทำไมต้องจ้างบริษัท Outsource Call Center หลายๆ บริษัทอาจกำลังชั่งใจอยู่ว่า เราจะทำระบบ Call Center ขึ้นมาเองหรือจะจ้าง Call Center Outsource ให้จัดการทุกอย่างให้…

Knowledge
0

ทำไมต้อง Outsource Call Center ทำเองไม่ได้เหรอ

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Outsourcing Call Center เป็นจำนวนมาก ที่เราสามารถเลือกใช้บริการได้มากมาย ตั้งแต่รับฟังการพัฒนาสินค้าและการบริการ, เพิ่มยอดขาย, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม, ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย, เพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น…

Knowledge
0

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า ตามกฏกติกาของรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกประเมินโดย SEPA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีเยี่ยม เสียงของลูกค้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญ โดยหลายรัฐวิสาหกิจได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐาน การจัดจ้างดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 งาน ดังนี้ การจ้างบริษัทวิจัยตลาดทำ Web Application เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย…