Browsing: marketing

Knowledge
0

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software House ส่วนใหญ่จึงมีทั้งนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analyst (BA) เข้ามาทำงานคู่กับนักวิเคราะห์ระบบหรือ System…

Knowledge
0

การบริหาร Contact Center แบบมืออาชีพ

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคล การบริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ความสามารถในการรองรับปริมาณลูกค้าจำนวนมาก มีความต้องการหลากหลายเป็นสิ่งที่จะต้องมีการจัดการ โดยเฉพาะบริการสอบถามข้อมูล หรือข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการต่างๆที่ได้รับ ช่องทางการสื่อสารที่เป็นที่คุ้นเคยกันมานานแล้ว จนถึงปัจจุบันก็เป็นที่นิยมอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลงก็คือ บริการทางโทรศัพท์ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็น High tech…