Browsing: Employee Engagement

Others Employee Engagement การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงาน
0

Employee Engagement การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงาน

(Employee Engagement) เป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการ Contact Center และเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ ผู้บริหารในหลายๆ องค์กรให้ความสำคัญกับการลงทุนในระบบ Contact Center ที่ทันสมัย และระบบ CRM ที่แสนแพง แต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพนักงาน…