Browsing: contact center

Knowledge
0

บทสรุปการอบรมการเจรจาต่อรองทางการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] งานขายเป็นงานที่ถือได้ว่าทำรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ขายเองว่าจะสามารถไปได้ถึงดังจุดหมายที่ต้องการหรือไม่ งานขายเป็นงานที่ต้องทำให้ได้ถึงเป้าหมาย ถ้าหากเราทำไม่ได้ก็มักจะเกิดการท้อแท้ แต่ทำไมยังมีเซลล์เกิดขึ้นมากมาย ก็เพราะความท้าทายที่หอมหวน ที่มาท้าทายเพื่อให้นักขายทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย คนทุกคนสามารถทำงานขายได้แต่จะมี สักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในการขาย โดยส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบ ความสำเร็จ เพราะเขาได้ยอมแพ้ต่อจิตใจของตัวเอง มีจิตใจที่ไม เข็มแข็งพอ…

Others Employee Engagement การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงาน
0

Employee Engagement การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงาน

(Employee Engagement) เป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการ Contact Center และเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ ผู้บริหารในหลายๆ องค์กรให้ความสำคัญกับการลงทุนในระบบ Contact Center ที่ทันสมัย และระบบ CRM ที่แสนแพง แต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพนักงาน…

Knowledge
0

Omni-Channel คืออะไร

Omni-Channel เป็นนิยามการตลาดที่หมายถึงการมีติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเข้าถึง Contact Center ได้ทุกที่ และทุกเวลาอย่างแท้จริง และยังเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกเพื่อสนองตอบช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าใช้มากที่สุดอย่างแท้จริง จะพบว่าปัจจุบันแนวโน้มการติดต่อมายัง Contact Center ในต่างประเทศ…