Browsing: call center trend

Knowledge callcentertrend
0

7 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2021

เรามาดูกันนะคะ ว่าแนวโน้ม Contact Center ที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2021 มีอะไรกันบ้าง 1. การสร้างประสบการณ์โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า จะมีความสำคัญต่อการสร้างยอดขาย และประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว การเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เขาเป็นใคร ครอบครัวเป็นอย่างไร มี…