Browsing: call center trend

Knowledge
0

6 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2019

เรามาดูกันนะคะ ว่าแนวโน้ม Contact Center ที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2019 ซึ่งสรุปออกมาเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 1. ศูนย์ดูแลลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการจะเพิ่มมากขึ้น หลายธุรกิจจะมีการให้บริการศูนย์ดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่อยู่ในรูปของศูนย์ดูแลอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงคนที่ใช้บริการอาจเป็นลูกค้า…