Browsing: วิจัยตลาด

Knowledge
0

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้ การทำวิจัยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ Poll โดยการให้นักศึกษาทำการสำรวจ Face-to-Face Interview จริงอยู่นักศึกษามีรายได้จากค่าชุดแบบสอบถาม บริษัทวิจัยหรือสถาบันการศึกษาได้ประหยัดต้นทุนการสำรวจ ยิ่งถ้างานใดมีงบประมาณน้อย…