Browsing: วิจัยการตลาด

Knowledge
0

การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน

การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน ในการบริหาร call center รับมือลูกค้าร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล  ในการบริหาร call center เวลาน้องๆ agent รับสายลูกค้าร้องเรียน หลายครั้งถ้าเราไม่เตรียมการล่วงหน้าก่อน น้อง agent จะตกใจและทำอะไรไม่ถูกและทำให้ลูกค้ายิ่งไม่พอใจหนักขึ้นไปอีก…

Knowledge
0

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers)

คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอหรือยัง (What you should know about your customers) หลายๆ องค์กร อาจมีหรือไม่มี การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า หรือมีการจัดเก็บแต่กระจัดกระจายอยู่ในหลากหลายแผนก ไม่มีการ update…

Knowledge
0

ทำไมต้อง Outsource Call Center ทำเองไม่ได้เหรอ

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Outsourcing Call Center เป็นจำนวนมาก ที่เราสามารถเลือกใช้บริการได้มากมาย ตั้งแต่รับฟังการพัฒนาสินค้าและการบริการ, เพิ่มยอดขาย, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม, ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย, เพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น…

Knowledge
0

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้ การทำวิจัยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ Poll โดยการให้นักศึกษาทำการสำรวจ Face-to-Face Interview จริงอยู่นักศึกษามีรายได้จากค่าชุดแบบสอบถาม บริษัทวิจัยหรือสถาบันการศึกษาได้ประหยัดต้นทุนการสำรวจ ยิ่งถ้างานใดมีงบประมาณน้อย…

Knowledge
0

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ เนื่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อดำเนินธุรกิจหรือดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วย่อมต้องการทราบข้อมูลลูกค้าและต้องการเข้าใจลูกค้าของตน เพื่อนำผลการสำรวจมาจัดทำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาตลาด พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยโดย Telephone Survey องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสำรวจวิจัยตลาดหรือวิจัยการตลาด…