Browsing: ระบบ call center

Knowledge
0

การทำ Call Calibration

Call Calibration คือ การร่วมกันปรับความคิดเห็นเพื่อให้มีมุมมองในการทำงานที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยวิธีการของธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center นั้น จะมีวิธีปฏิบัติคร่าว ๆ ดังนี้ หน่วยงานควรจัดประชุมโดยมีหัวหน้างาน  หัวหน้าทีม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพมาร่วมในการกำหนดมาตรฐานโดยมีการฟังสายการบริการที่ดี และไม่ดี…

Knowledge Call center terminologies
0

28 คำศัพท์ทาง Call Center ที่ควรรู้

28 คำศัพท์ทาง Call Center ที่ควรรู้ ในการทำงานเกี่ยวกับ Call center คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้บางครั้งเราใช้คำย่อต่างๆ โดยที่ไม่รู้ถึงที่มาและความหมายของคำหรือตัวย่อเหล่านั้น รู้เพียงแค่มันเป็นชื่อของข้อมูลที่จะใช้งาน ซึ่งถ้าหากใช้ในการสื่อสารภายในบริษัท หรือกับคนที่รู้ความหมายอยู่แล้วก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจากเข้าใจตรงกัน แต่หากเราต้องสื่อสารกับลูกค้า เช่น…

Knowledge
0

ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC)

Application สำหรับ Contact Center, Call Center และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC) Application สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าแต่ละองค์กร ตัวอย่างของช่องทาง…