Browsing: การวิจัยตลาด

Knowledge
0

8 เทคนิคสำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

8 เทคนิคสำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นมากกว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ณ เวลานั้น แต่มันยังหมายถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ในระยะยาวอีกด้วย ถ้าหากมีลูกค้าตำหนิหรือไม่พอใจกับสินค้าและบริการของคุณ อย่าเพิ่งหมดความมั่นใจ เพราะบางครั้งมันแสดงถึงการที่ลูกค้าให้ความสนใจต่อสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำความเข้าใจว่าลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆแล้วต้องการบริการในรูปแบบใด ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของหลายบริษัทใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ…

Knowledge
0

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software House ส่วนใหญ่จึงมีทั้งนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analyst (BA) เข้ามาทำงานคู่กับนักวิเคราะห์ระบบหรือ System…

Others
0

Thailand Contact Center

Thailand Contact Center เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Call Center/Contact Center การพัฒนา Customer Relationship Management (CRM)/Customer Experience Management (CEM)…

Knowledge
0

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service

ทักษะ 25 ข้อสำหรับคนในแวดวง Customer Service สำหรับหลายๆ ท่าน ที่ต้องทำงานในด้านการบริการลูกค้า การหาบุคลากรโดยเฉพาะเด็กๆ รุ่นใหม่ คงต้องมีการคัดสรรกันให้ดี เพราะงานในด้าน Customer Service ดูเหมือนง่าย…

Knowledge
0

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า ตามกฏกติกาของรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกประเมินโดย SEPA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีเยี่ยม เสียงของลูกค้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญ โดยหลายรัฐวิสาหกิจได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐาน การจัดจ้างดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 งาน ดังนี้ การจ้างบริษัทวิจัยตลาดทำ Web Application เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย…