สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

0

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

     การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมเป็นศาสตร์ที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยุคสมัยนี้มีการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตหรือ e-commerce เพิ่มเติมและมาแรงมาก ทำให้การกระจายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานหรือแหล่งผลิตต่างๆ ทั่วโลก มาถึงมือลูกค้าได้ในราคาที่ถูกลงมากและรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั่งเดิม ก็ยังเป็น Classic Case อยู่ เนื่องจากการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ตยังมีข้อจำกัดเช่น การรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพของตัวสินค้าเองที่ลูกค้าอาจจะต้องการไปเลือกเองที่ร้าน เพื่อความแน่ใจ เป็นต้น

     Distributor, Agent, Sub-Agent, Wholesaler, Retailer, Supermarket, Hypermarket และ Shop เป็น Players หลักในการทำหน้าที่กระจายสินค้าจากผู้ผลิตให้ไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่ง Players แต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย ผู้บริโภคลองคิดเล่นๆ ดูว่า “กว่าสินค้าจะมาถึงมือเรา ไม่รู้ว่าโดนบวกราคาไปกี่ทอด” ยิ่งสินค้าบางประเภทผู้ขายมีน้อยราย สินค้ามีให้เลือกน้อยแบบ แต่เป็นที่ต้องการจากผู้บริโภค สินค้าประเภทนี้จะถูกกำหนดราคาได้สูงตามใจผู้ขายเลยทีเดียว

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

    การสำรวจตลาด เราก็มักอยากทราบว่าสินค้านี้มีการจัดจำหน่ายได้ด้วยช่องทางใดบ้าง มี Margin ที่แต่ละช่องทางได้รับกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ราคาสินค้ามาถึงมือผู้บริโภคด้วยราคาเท่าไร ยกตัวอย่าง กระดาษที่เราใช้พิมพ์งานกันทุกวัน มีการผลิตมาจากโรงงานกระดาษ ซึ่งมีกระจายสินค้าด้วยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากนั้นสินค้าจะถูกกระจายขายไปให้กับเครือข่าย Agent ต่างๆ ที่มารับซื้อไปจากตัวแทนจำหน่าย Agent ขายกระดาษให้กับ Sub-Agent ซึ่งเขาก็ขายสินค้าต่อไปให้กับ Wholesaler และขายต่อไปให้กับ Retailer เป็นทอดๆ จนถึงร้านขายเครื่องเขียนใกล้บ้านท่านนั่นเอง

     ผลิตภัณฑ์หมวดอาหารกระป๋อง เช่น สัปปะรดกระป๋อง ก็คล้ายกันแต่ช่องทางมีการเพิ่มการจำหน่ายไปยัง Supermarket และ Hypermarket เพิ่มเติมจากร้านโชห่วยใกล้บ้านท่าน

  “ขอขอบคุณ Invisible Hand เหล่านี้ที่ทำให้เราได้ใช้สินค้า ได้รับประทานสินค้าที่เราต้องการได้ทุกเมื่อทุกเวลา”


บทความอื่นๆ