การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing

0

การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing

การตลาด 4.0 คือ Connected Marketing โดยการเชื่อมโยงทุกเครื่องมือของการตลาด เข้าหากัน ได้แก่ Online VS Offline Marketing, Inbound VS Outbound Marketing, Right time VS Real-time Marketing, On-off VS Ongoing Marketing และผสานกับเครื่องมือขายหลักๆ ได้แก่

1. การขายแบบดั้งเดิม (Traditional/ Offline Marketing) โดยใช้สื่อวงกว้าง Mass และสื่อท้องถิ่น Local
2. การขายผ่านสื่อดิจิตอล (Digital/ Online Marketing) โดยใช้ทั้ง Web-site/ Social Media/ Mobile/ VDO
3. การขายผ่านหน้าร้านจริงๆ โดยเน้นการจัดหน้าร้านที่โดดเด่นที่สามารถสัมผัสด้วยประสาททั้งห้า
4. การขายผ่าน E Commerce โดยสามารถผ่านหน้าร้าน E Commerce ของตัวเอง และผ่านหน้าร้านของ Market Place ที่มีชื่อเสียงเช่น Lazada/Shopee

โดยมีการบริหารข้อมูลลูกค้า ด้วยการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลการตลาดภายใน และนำไปผสานกับฐานข้อมูลภายนอก เพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าทุกมิติ นั่นคือ Big data แล้วมาจัดเป็น Micro Segmentation ตามฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนลูกค้าตาม Customer Journey ด้วยระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) ผ่าน Omni Channel เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและต่อเนื่องให้แก่ผู้บริโภคผ่านทุกช่องทางการขายที่เป็นไปได้แบบเชื่อมโยง 360 องศา ไม่ว่าจะเป็น มือถือ คอมพิวเตอร์ หน้าร้านค้าจริงๆ โทรทัศน์ วิทยุ จดหมาย แค็ตตาล็อก เป็นตัน

นั่นคือเราจะต้องแสดงตัวตนของเราให้เป็นที่รู้จักในตลาดแล้ว เราจะต้องดึงดูดลูกค้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเข้ามาในระบบการตลาดเรา เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวถูก convert เป็นลูกค้าของเรา และให้เราได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าวจนกระทั่งเขากลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ (Advocate) ของเรา


บทความอื่นๆ