First Contact CenterFirst Contact Center 
บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
323/1 ซอยภาวนา (ลาดพร้าว 41) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : +66 2793 9393
แฟกซ์ : +66 2793 9369
ฝ่ายขายและการตลาด
โทร : +66 2793 9393
แฟกซ์ : +66 2793 9369
ฝ่ายบุคคล
โทร : +66 2793 9363-4
แฟกซ์ : +66 2793 9369
Website : www.fcc.co.th
อีเมล : [email protected]

  รูปแบบการบริการ Call Center :
   ผู้ให้บริการ Call Center Inbound

 • บริการลูกค้าเชิงลึกในด้านการให้ข้อมูลหรือตอบคำถาม
 • บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
 • บริการรับแจ้งเคลมต่างๆ
 • บริการสร้างความสัมพันธภาพที่ดี เพื่อรักษาฐานลูกค้า
 • บริการปิดการขาย
 • บริการค้นหาและส่งต่อข้อมูล
 • บริการรับสาย/ประสานงานแทน ในช่วงนอกเวลาทำการของลูกค้า
 • บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ
 • บริการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
 • บริการขายเพิ่มปริมาณ หรือขยายสินค้า และบริการอื่น ๆ
 • บริการรับลงทะเบียนเปิดใช้บริการสินค้าหรือบริการ
 • บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม
 •  ผู้ให้บริการ Call Center Outbound

 • บริการติดต่อกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง
 • บริการสนับสนุนและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ
 • บริการติดตามผล หลังจากส่ง Direct Mail
 • บริการติดต่อและประสานงานลูกค้าเข้าร่วมงานสัมมนา
 • บริการติดตามการชำระเงิน
 • บริการนัดหมายทางโทรศัพท์
 • บริการดูแลลูกค้า
 • บริการสำรวจตลาด และสำรวจความคิดเห็น
 • บริการงานขายผ่านทางโทรศัพท์