0

Design Thinking คืออะไร?

Design Thinking เป็นการพัฒนาเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ มีการพูดถึงแนวความคิดนี้เริ่มต้นในปี 1950 และ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา Design Thinking ใหม่ในปี 1960 เพื่อทำให้วิธีการนี้ไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ในบรรดาผู้เขียนคนแรกที่เขียนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ได้แก่ John E. Arnold เรื่อง “Creative Engineering”…

0

Design Thinking คืออะไร?

Design Thinking เป็นการพัฒนาเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ มีการพูดถึงแนวความคิดนี้เริ่มต้นในปี 1950 และ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา Design Thinking ใหม่ในปี 1960 เพื่อทำให้วิธีการนี้ไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ในบรรดาผู้เขียนคนแรกที่เขียนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ได้แก่ John E. Arnold เรื่อง “Creative Engineering”…

0

6 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2019

เรามาดูกันนะคะ ว่าแนวโน้ม Contact Center ที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2019 ซึ่งสรุปออกมาเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 1. ศูนย์ดูแลลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการจะเพิ่มมากขึ้น หลายธุรกิจจะมีการให้บริการศูนย์ดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่อยู่ในรูปของศูนย์ดูแลอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงคนที่ใช้บริการอาจเป็นลูกค้า “ภายใน” หรือ “ภายนอก” ก็ได้ เช่น…