29. โรงพยาบาลดารารัศมี

29. โรงพยาบาลดารารัศมี
29. โรงพยาบาลดารารัศมี
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 053-299-167 ต่อ 401
Fax: 053-297-385
Address: เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ZIP Code: 50180