24. คลินิกเวชกรรมเซนต์คาร์ลอส

24. คลินิกเวชกรรมเซนต์คาร์ลอส
24. คลินิกเวชกรรมเซนต์คาร์ลอส
662-274-0616-20
662-274-0621
238/24 ซอย 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม
10310