23. โรงพยาบาลจุฬาเวช

23. โรงพยาบาลจุฬาเวช
23. โรงพยาบาลจุฬาเวช
662-758-2501-4
662-758-2139
1525/13-14 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
10270