21. โรงพยาบาลเจ้าพระยา

21. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
21. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 662-434-0117, 662-884-7000
Address: 113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
ZIP Code: 10700