20. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์

20. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
20. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 074-317-400
Fax: 074-323-202
Address: 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ZIP Code: 90000