19. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว

19. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
19. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-262-994-8
037-262-999
เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27160