17. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

17. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
17. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 043-209-999
Fax: 043-224-722
Address: 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ZIP Code: 40000