16. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

16. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
16. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
044-233-999
044-233-977
เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000