14. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

14. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
14. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
662-289-7000
8 ซอย 109 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม
10120