13. โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์

13. โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์
13. โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์
662-319-2101-5
662-318-5637
3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
10310