13. โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์

13. โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์
13. โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 662-319-2101-5
Fax: 662-318-5637
Address: 3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
ZIP Code: 10310