12. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

12. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
12. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
662-769-2000
เลขที่ 80 ซ.แสงจันทร์-รูเบีย ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110