11.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (การุญเวช)

11.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (การุญเวช)
11.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (การุญเวช)
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 662-729-3000
Fax: 662-729-5050
Address: 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
ZIP Code: 10240