11.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (การุญเวช)

11.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (การุญเวช)
11.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (การุญเวช)
662-729-3000
662-729-5050
88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
10240