10. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

10. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
10. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
662-594-0020-65
60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140