09. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

09. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
09. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 662-804-8959-70
Fax: 662-454-1914
Address: 586, 588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
ZIP Code: 10160