09. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

09. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
09. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
662-804-8959-70
662-454-1914
586, 588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
10160