08. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

08. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
08. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
662-910-1600-45
662-910-1649
เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ
10800