08. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

08. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
08. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 662-910-1600-45
Fax: 662-910-1649
Address: เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ
ZIP Code: 10800