07. โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์

07. โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์
07. โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์
662-693-0733
662-275-5295
55/3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310