04. โรงพยาบาลธนบุรี 1

04. โรงพยาบาลธนบุรี 1
04. โรงพยาบาลธนบุรี 1
ประเภทธุรกิจ:
Phone : 662-487-2000, call center 1645
Fax: 662-412-7343
Address: 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ZIP Code: 10700