03. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

03. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
03. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
662-815-7141 ถึง 50, 662-818-9000
288 กม 18 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
10290