01. โรงพยาบาลกลาง

01. โรงพยาบาลกลาง
01. โรงพยาบาลกลาง
662-220-8000
514 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม
10100