Design Thinking คืออะไร?

0

Design Thinking เป็นการพัฒนาเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ มีการพูดถึงแนวความคิดนี้เริ่มต้นในปี 1950 และ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา Design Thinking ใหม่ในปี 1960 เพื่อทำให้วิธีการนี้ไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ในบรรดาผู้เขียนคนแรกที่เขียนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ได้แก่ John E. Arnold เรื่อง “Creative Engineering” และ L. Bruce Archer เขียนเรื่อง “Systematic Method for Designer”

เรื่อง Design Thinking  มีความเข้าใจในการถ่ายทอดและการให้คำจำกัดความจากหลากหลายๆ สถาบัน แล้วจริงๆ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ คำตอบคือ Design Thinking มาจากแกนหลักหรือแนวคิดเดียวกัน

สถาบัน Alliance for Qualification (A4Q) ได้สรุปเรื่อง Design Thinking เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่รวมเอาประเด็นสำคัญต่อไปนี้:

1.       การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง จะพยายามทำความเข้าใจผู้ใช้ในความเป็นตัวตนของผู้ใช้ วัตถุประสงค์การใช้ ความต้องการ pain ที่ได้รับในปัจจุบัน เพื่อนำมา ในการออกแบบ ทีมออกแบบจะมีการปรึกษาผู้ใช้ตลอดขั้นตอนการออกแบบและการนำไปใช้งานของโซลูชันเพื่อค้นหา ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้

2.        กิจกรรมที่มีการวนซ้ำเพื่อพยายามหา solution ที่เป็นไปได้ที่สุด ในรอบที่หนึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน: การเรียนรู้, การสร้างและการประเมินผล ส่วนรอบอื่นๆ จะประกอบด้วยการคิดสองแบบคือ การคิดที่แตกต่างออกไป และการคิดที่รวบรวมเข้าด้วยกัน

3.       การหา solution ที่หลากในในช่วงเริ่มต้นของ process จะดีกว่าเลือก solution ที่คิดว่าน่าจะถูกต้องที่สุดและยึดติดตรงไปเกินไป ในขั้นของการพัฒนาหา solution

4.       ทีมออกแบบจะต้อง เข้าถึงปัญหาข้อ จำกัด และผู้ใช้อย่างแท้จริง

5.       การสร้างต้นแบบที่ต้นทุนต่ำสำหรับการแก้ปัญหา ในช่วงแรกของการพัฒนา นี่เป็นสิ่งใหม่ที่ดีสำหรับผู้ใช้และทีมงานออกแบบ พวกเขาต้องการต้นแบบเพื่อเปิดใช้งานการประเมินโซลูชัน

6.       สมาชิกในทีมทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมกันในการออกแบบและพัฒนาโซลูชัน นอกจากนี้พวกเขายังต้องมีส่วนร่วมในการสังเกตและประเมินการพัฒนาโซลูชั่นอย่างต่อเนื่อง

ในหกข้อที่กล่าวมา เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการออกแบบ ที่จะนำไปใช้กับการออกแบบจริงทางธุรกิจ

แนวคิดการออกแบบได้ถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในหลายธุรกิจ ตัวอย่างเช่น:

  • ในเชิงธุรกิจ มีการใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจและสังคมหลายประเภท เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

  • ในด้านการศึกษา มีการนำไปใช้ในการพัฒนา แนวคิดใหม่ๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการนำไปใช้ในการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาแบบทั่วไป การศึกษาระดับมืออาชีพ

  • ในการพัฒนาเทคโนโลยี ความคิดด้านการออกแบบเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบที่เน้นผู้ใช้และความเป็นตัวตนเป็นหลัก ปัจจุบันป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์

Design Thinking เป็นทักษะที่คุณไม่สามารถละเลยได้ โปรดติดตามตอนต่อไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Design Thinking กันนะครับ

เขียนโดย Heng Meng Tan

Managing Consultant

บริษัท Technometrics Consultancy Services จำกัด