Cold Call คืออะไร

เป็นการโทรหาคนที่เราไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าและหาวิธีดูว่าจะมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเราได้หรือปล่าว ซึ่งเราจะเริ่มจากการจัดหา database ที่เหมาะกับ skill พนักงานที่โทรแต่ละคน ทักษะของพนักงานที่ฝึกในการ probe หาความต้องการ และการนำข้อมูลที่ใช้ในการโทรแต่ละวันมาวัดผล เพื่อดูว่าเราหา database เหมาะสมหรือไม่ โทรในวันเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ และกลยุทธ์อะไรที่สามารถทำให้เราได้คุยกับคนที่เป็น target ของเราจริงๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการขยายต่อยอดเพื่อให้เกิดยอดขายจริงๆ กี่เปอร์เซนต์