Browsing: Knowledge

Knowledge
0

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้ การทำวิจัยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ Poll โดยการให้นักศึกษาทำการสำรวจ Face-to-Face Interview จริงอยู่นักศึกษามีรายได้จากค่าชุดแบบสอบถาม บริษัทวิจัยหรือสถาบันการศึกษาได้ประหยัดต้นทุนการสำรวจ ยิ่งถ้างานใดมีงบประมาณน้อย…

Knowledge
0

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า

การวิจัยตลาดกับการสำรวจเสียงของลูกค้า ตามกฏกติกาของรัฐวิสาหกิจที่ต้องถูกประเมินโดย SEPA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดีเยี่ยม เสียงของลูกค้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญ โดยหลายรัฐวิสาหกิจได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐาน การจัดจ้างดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 งาน ดังนี้ การจ้างบริษัทวิจัยตลาดทำ Web Application เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย…

Knowledge
0

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ เนื่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อดำเนินธุรกิจหรือดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วย่อมต้องการทราบข้อมูลลูกค้าและต้องการเข้าใจลูกค้าของตน เพื่อนำผลการสำรวจมาจัดทำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาตลาด พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยโดย Telephone Survey องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสำรวจวิจัยตลาดหรือวิจัยการตลาด…

Knowledge
0

Outsourcing Services

คุณต้องการผู้ช่วยด้าน Call Center, Contact Center งาน CRM หรืองานวิจัยตลาดโดยใช้การ Telephone Survey หรือไม่ ความต้องการของลูกค้าของคุณอาจมีหลากหลายและกระจัดกระจาย หากคุณได้ที่ปรึกษาด้านงานโทรศัพท์ติดต่อ การประสานงานหรือการให้ข้อมูล (Information)…

Knowledge
0

การเลือก Outsourcing Call Center (ตอนที่ 1)

หลายๆ บริษัทที่อยากทำ Call Center อาจหาทางเลือกระหว่างลงทุนทำ Call Center เองหรือจ้างบริษัทที่เรียกว่า Outsourcing Call Center มาดำเนินการอย่างไหนจะคุ้มกว่ากัน และเราพิจารณาอะไรบ้างในการเลือก Outsourcing Call…

Knowledge
0

Debit card cashback ผนวกบัตร FinTech

Debit card cashback ผนวกบัตร FinTech ให้บริการงาน CRM โดย Contact Center, Call Center คุณเคยทราบไหมว่า คุณสามารถเบิกเงินสดที่ Cashier หรือ Customer…

Knowledge
0

ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC)

Application สำหรับ Contact Center, Call Center และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC) Application สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าแต่ละองค์กร ตัวอย่างของช่องทาง…

Knowledge
0

การรับฟังเสียงของลูกค้า (ตอน 2) Voice of Customer 2 – VOC

เสียงของลูกค้าเพิ่มยอดขาย ทำอย่างไร “เสียงของลูกค้า” ที่ได้รับฟัง กลับมาสร้างความได้เปรียบให้กับกิจการของเราได้ “เสียงของลูกค้า” สามารถนำมาเป็นแนวทางที่จะตอบสนองให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า “เสียงของลูกค้า” สามารถเพิ่มความภักดี การกลับมาซื้อซ้ำ การที่ลูกค้าบอกต่อหรือกล่าวถึงในทางที่ดี “เสียงของลูกค้า” ทำให้องค์กรมีการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานให้เป็น    …

Knowledge
0

การจัดกำลังคนสำหรับ Contact Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 1)

การบริหาร Contact Center อบรม Call Center การพยากรณ์จำนวนของการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือการติดต่อผ่าน social media ต่างๆ ที่เราต้องใช้คนในการตอบ…