Browsing: Design Thinking

Design Thinking
0

Design Thinking คืออะไร?

Design Thinking เป็นการพัฒนาเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ มีการพูดถึงแนวความคิดนี้เริ่มต้นในปี 1950 และ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา Design Thinking ใหม่ในปี 1960 เพื่อทำให้วิธีการนี้ไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ในบรรดาผู้เขียนคนแรกที่เขียนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ได้แก่ John…