Thailand Contact Center

0

Thailand Contact Center เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Call Center/Contact Center การพัฒนา Customer Relationship Management (CRM)/Customer Experience Management (CEM) ข้อมูลด้านเทคโนโลยี บทความด้านการขายทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอบทความจากต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป