เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล

 

รายชื่อโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกลาง 02-225-1352 , 02-221-6141
โรงพยาบาลกรุงเทพ   02-310-3000               
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 02-815-7141-50           
โรงพยาบาลกรุงธน 1 02-438-0040-5 ต่อ 1021/02-438-5642
โรงพยาบาลกรุงธน 2 02-428-5036-7             
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 02-975-6700                
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ 02-693-0733-40
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 02-910-1600-48            
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 02-445-4550               
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 02-594-0020-65            
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 02-729-3000 ต่อ 1204-5  
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 02-381-2006               
โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์ 02-319-2101-5
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 02-289-4863 ต่อ 5536    
โรงพยาบาลจิตเวชนครสววรค์ 056-267-281-8
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 044-245-312                
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 043-221-767               
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม 042-593-135                
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 037-261-795-9             
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ 074-313-824               
โรงพยาบาลเจ้าพระยา 02-523-3359-71 ต่อ 220,228 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-252-181-9
โรงพยาบาลจุฬาเวช 02-758-2501-6 
โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอส 02-274-0616-20 
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 02-552-8777 
โรงพยาบาลเซ็นทรัง ปาร์ค 02-312-7261-9 
โรงพยาบาลเซนหลุยส์ 02-210-9999 ,675-5000 
โรงพยาบาลเดชา 02-246-0137
โรงพยาบาลดารารัศมี 053-297-207 ,22-9167
โรงพยาบาลเด็ก สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-378-9000 
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก 886-6600-16 ,433-3575 
โรงพยาบาลตากสิน 02-437-0123 
โรงพยาบาลตำรวจ 02-252-8111-25 
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 02-245-0661 
โรงพยาบาลทหารเรือ 02-411-2250 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 02-361-2727 ,361-2828 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 02-240-2727 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 02-531-0080-4
โรงพยาบาลธนบุรี 1 02-4120020 ต่อ 2140-1 
โรงพยาบาลธนบุรี 2 02-488-3858 
โรงพยาบาลนครธน 02-416-3845-58
โรงพยาบาลนนทเวช 02-589-5489-91 ,589-0102-7
โรงพยาบาลนวนคร 02-529-4533-41
โรงพยาบาลนวมินทร์ 02-746-8630-8 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 02-517-4270-9 
โรงพยาบาลบางนา 1 02-746-8630-8 
โรงพยาบาลบางนา 2 02-740-1800-6 
โรงพยาบาลบางมด 02-867-0606 ,416-0049 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 02-667-1000 ,2602 
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02-523-3359-71 ต่อ 220,228 
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 02-872-1111 
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 02-818-7555 
โรงพยาบาลบางไผ่ 02-457-0086 
โรงพยาบาลบางโพ 02-587-0136-55 
โรงพยาบาลปิยะเวท 086-641-4499  
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 02-279-7000-9 
โรงพยาบาลประสาท(เชียงใหม่) 053-222-285 ,1676 ,321-0316-7 
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 02-314-0726-9 
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 02-531-0089 
โรงพยาบาลพญาไท 1 02-642-7373 
โรงพยาบาลพญาไท 2 02-617-2444 
โรงพยาบาลพญาไท 3 02-869-1111 
โรงพยาบาลพระราม 9 02-248-8020 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 02-246-1400-24
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ 045-312-550-3 
โรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค 02-455-4500 
โรงพยาบาลเพชรเวช 02-718-1515 ,318-0080-1 
โรงพยาบาลมเหสักข์ 02-635-7123-39 
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 02-574-5000-9 ,574-1000 
โรงพยาบาลมิชชั่น 02-282-1100 
โรงพยาบาลมิลเลียน 02-391-0136 
โรงพยาบาลเมืองสมุทร 02-389-4455-60 
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 02-394-5113 ,1846 
โรงพยาบาลยันฮี 02-879-0300 
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ 02-872-1001-5 
โรงพยาบาลราชวิถี 02-354-8108-9 
โรงพยาบาลรามคำแหง 02-374-0200 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-354-7182
โรงพยาบาลลาดพร้าว 02-932-2929 
โรงพยาบาลเลิดสิน 02-3539798-9 
โรงพยาบาลลาดกระบัง 02-739-0640 ,326-995 ,7711 ,7232
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 02-421-2222
โรงพยาบาลราชานุกูล 02-245-4969
โรงพยาบาลเวชธานี 02-734-0000 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 02-272-2100 ,271-0221-5 
โรงพยาบาลวิภาวดี 1 02-941-2800 
โรงพยาบาลวิภาวดี 2 02-722-2500 
วชิระพยาบาล 02-243-0151-79 
โรงพยาบาลวชิรปราการ 02-389-2555-9 
โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 02-412-0055-60
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 02-807-4044-62
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 02-431-0070
โรงพยาบาลศรีสยาม 02-944-7111 
โรงพยาบาลศิริราช 02-411-4230-3 ,02-411-3430 ,3405 ,5032
โรงพยาบาลศิครินทร์ 02-383-4400-13 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 02-526-3339,3342 
โรงพยาบาลสงฆ์ 02-247-1825-8 ,02-248-3773 ,02-640-9537
โรงพยาบาลสวนปรุง 053-274-825 ,280-228-47
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 02-437-7061
โรงพยาบาลสำโรง 02-361-0070 
โรงพยาบาลสุขุมวิท 02-39-0011 ,714-1300 
โรงพยาบาลสินแพทย์ 02-948-5380-90 ,02-948-5810-14 
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 02-711-8000 
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 02-731-7000 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 038-324-100-20 
โรงพยาบาลสิรินธร 02-328-690,6919
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 077-311-308 ,444 ,312-178 ,240-566-7 
โรงพยาบาลหัวเฉียว 02-223-1351 
โรงพยาบาลหนองจอก 02-548-2070 ,988-4097-101