เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการ


กระทรวงอุตสาหกรรม

logo
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry Thailand)
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3100-38
Call Center 1648
Website : www.industry.go.th
logo
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(Office of the Permanent Secretary for Industry Thailand)
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3000
Call Center 1563
Website : www.industry.go.th
logo
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)(Department of Industrial Works)
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-4050
Call Center –
Website : www.diw.go.th
logo
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Promotion (DIP)
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-4414-18
Call Center  1358
Website : 
www.dip.go.th