เบอร์ติดต่อผู้ให้บริการ การสื่อสาร


ais
Advanced Info Service Public Co.,Ltd.
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1291/1 อาคารชินทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 1175
Website : http://www.ais.co.th/
cat contact center
CAT Telecom Public Co.,Ltd.
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210
Contact Center : 1322
ชื่อศูนย์บริการ : 1322 CAT Contact Center
Website : http://www.cattelecom.com/
tot
TOT Public Co.,Ltd.
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Contact Center : 1100
TOT 3G Call Center : 1777
Website : http://www.tot.co.th/
dtac
Total Access Communication Plc.
333/3 อาคารชัย ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1678
ชื่อศูนย์บริการ : 1678 DTAC Call Center
Website : http://www.dtac.co.th/
true
True Corporation Plc.
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center : 0-2900-9000
Call Center : 0-2900-9000
Website : http://www.truecorp.co.th/
truemove
True Move
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center : 1331
ชื่อศูนย์บริการ : 1331 Truemove Call Center
Website : http://www.truemove.com//
tt&t
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์
อาคาร 1 ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Call Center : 1103
ชื่อศูนย์บริการ : 1103 TT&T Call Center
Website : http://www.ttt.co.th/