เตรียมพร้อมพัฒนา CRM CEM to Customer Engagement


เตรียมพร้อมพัฒนา CRM CEM to Customer Engagement
การทำบริการให้น่าประทับใจ มีระดับของการให้บริการ และการวางกลยุทธ์ในการส่งมอบบริการให้ลูกค้าที่แตกต่างกัน
เริ่มต้นตั้งแต่ Customer Focus โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมี Service Mind หรือมีใจมุ่งให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ
ถัดมาก็เป็นเรื่องการเริ่มวางระบบ CRM เพื่อใช้สร้างสัมพันธ์ลูกค้าให้ดีขึ้น
ต่อจากนั้นก็ต่อยอดด้วย  CEM ออกแบบทุกจุดสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ
เสริมศักยภาพบริการให้ลูกค้าชื่นชอบเป็นพิเศษ ด้วย CE หลงเสน่ห์การดูแลของเรา และอยากจะติดตามใช้บริการกับเราตลอดไป
Customer Engagement  คือ การสร้างความเชื่อมั่น และผูกพันกับแบรนด์อย่างลึกซึ้งของลูกค้าที่พร้อมมีส่วนร่วมในการช่วยแบรนด์สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

เมื่อใดที่ลูกค้าเกิดความรักและผูกพันในแบรนด์ สิ่งที่ลูกค้าอยากทำคือ อยากเห็นแบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบมีชื่อเสียงด้านดีเสมอ รวมทั้งภาคภูมิใจ รู้สึกดีเสมอ ที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการนี้ไปตลอด นอกจากนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ของแบรนด์ที่ประทับใจ ให้คนใกล้ตัวได้รับรู้และทดลองใช้แบรนด์อีกด้วย
ถ้าองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ต้องการสร้างแบรนด์ให้สัมผัสใจลูกค้าอย่างจริงจัง จำเป็นต้องออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า มองไกลเห็นภาพฝันของแบรนด์ที่จะเป็นใคร เป็นอย่างไร อยู่ตรงไหนของตลาดอย่างชัดเจนในอีก 3 – 5 – 10 ปี ข้างหน้า โดยต้องสร้างเส้นทางบริการที่ออกแบบ CRM รวมถึงต้องสานต่อ CEM เพื่อมุ่งมอบประสบการณ์ ความสุข และรอยยิ้มให้ลูกค้าทุกนาทีสัมผัส
ดังนั้นหากต้องการให้เกิด Customer Engagement ต้องสร้างจุดแข็ง และจุดสัมผัสของบริการให้ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องให้ได้