หัวใจของการขาย ตอนที่ 2

เราได้กล่าวถึงหัวใจของนักขายในตอนที่ 1 ไปแล้วก็คือเรื่อง A-T-T-I-T-U-D-E ลำดับถัดไปจะกล่าวถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการขายทางโทรศัพท์ นั่นก็คือ เรื่องของ ความรู้ และ การฝึกฝน มีนักขายทางโทรศัพท์จำนวนมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพียงเพราะว่าขาดความรู้และการฝึกฝน
คำว่า “ความรู้” มีอยู่โดยรอบๆ ตัวเราตลอด เช่น เพื่อนร่วมงานที่ขายได้มากกว่าเรา ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆ หรือ ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ซึ่งพนักงานขายเองจำเป็นจะต้องติดตามข่าวสารต่างๆ และจงจำไว้เสมอว่าอย่ารอให้ผู้อื่นมาป้อนข้อมูล หรือบอกกล่าวให้เราทำ อยากขายได้ อยากขายเก่ง จำเป็นต้องศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเอง ยิ่งหากเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายยิ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ วันนี้เราขายไม่ได้ แต่เพื่อนด้านข้าง ขายได้ เพราะอะไร?? เคยได้ฟังเสียงที่ตนเองขายหรือไม่ แล้วได้เปรียบเทียบกับ เสียงที่เพื่อนขายหรือไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร และเราควรจะต้องปรับเพิ่มอะไรบ้าง อย่าเพียงแต่รอให้หัวหน้างานสั่งหรือบอกให้เราฟังเสียงที่เราขาย เราควรจะต้องเป็นฝ่ายร้องขอที่จะขอฟังไฟล์เสียงของตนเอง เพราะนั่นคือการพัฒนาตนเอง การที่เราได้รู้ว่าเรามีข้อผิดพลาด ข้อปรับปรุง อย่างไรบ้างถือเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการขายทางโทรศัพท์
เมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราควรต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง ลำดับถัดไปก็คือทักษะการฝึกฝน รู้แต่ไม่ทำ รู้แต่ไม่ลงมือ ปฏิบัติ แล้วเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จ การฝึกฝนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย อาจจะต้องใช้เวลา เราอาจจะลำบากบ้างเหนื่อยบ้าง แต่ขอให้บอกกับตัวเองเสมอว่า ความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ดังนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจของนักขายทางโทรศัพท์ประกอบไปด้วย
ATTITUDE = ทัศนคติ
KNOWLEDGE = ความรู้
SKILL = ความฝึกฝน
ทัศนคติดี แต่ไม่มีความรู้ในสินค้า ไม่มีความรู้ด้านการขาย ขาดการฝีกฝน จะสำเร็จได้อย่างไร
ขายได้ขายเก่ง หมั่นฝึกฝนตนเอง แต่ทัศนคติไม่ดีโทษโน่น โทษนี่ตลอดเวลา จะสำเร็จได้อย่างไร
หมั่นฝึกฝน ขยันโทร แต่ไม่สนใจหาความรู้เพิ่ม โทษโน่น โทษนี่ตลอดเวลา จะสำเร็จได้อย่างไร
มีทัศนคติที่ดี คอยหาความรู้เพิ่มเติม ปรับปรุงตัวเองเสมอ ตั้งใจขยันโทร ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอน